Vyplatí se tepelné čerpadlo? Čísla hovoří jasně

Rozdíl v pořizovací ceně tepelného čerpadla může být i více než 100 000 Kč! Ovšem, i v případě tepelných čerpadel je číslovka na cenovce dost relativní pojem. U „dražších“ čerpadel je samozřejmostí, že se jedná o balení „all inclusive“, tj. nemusíte si následně dokupovat izolaci, spojovací materiál apod. Stejně tak… Vyznat se mezi jednotlivými tepelnými čerpadly dá laikovi docela zabrat. Do toho, ne všechny dostupné informace jsou aktuální, relevantní či pravdivé. I jednotliví prodejci Vám mohou podávat různé informace. V této situaci je pak opravdu těžké neudělat chybu. Proto jsme pro Vás dnes připravili menší „osvětu“ a řekneme Vám, proč se výrazně liší cenovky stejných typů tepelných čerpadel a také, kam si chodit pro „zaručené“ informace. V první řadě se pojďme podívat, z čeho se vlastně skládá tepelné čerpadlo. Nenechte se mýlit, že se jedná „pouze“ o dvě „krabice“, které mezi sebou propojíte hadicemi a zapojíte do topného systému. Součástí tepelných čerpadel jsou oběhová čerpadla, čidla, hadice, silentbloky, případně akumulační nádrže, elektrický bojler, elektrokotel apod. Zatímco u „drahého“ tepelného čerpadla získáte toto zpravidla již v uváděné ceně, u „levného“ tepelného čerpadla si tyto doplňky budete muset dokoupit, přičemž se rozhodně nejedná o malou investici, viz příklady níže.

Rozdíly mezi „drahým“ a „levným“ tepelným čerpadlem

Položka Levné tepelné čerpadlo Drahé tepelné čerpadlo
elektrokotel za příplatek cca 1 500 Kč v ceně
dvě oběhová čerpadla za příplatek cca 17 000 Kč v ceně
nerezový zásobník teplé vody za příplatek cca 25 000 Kč v ceně
elektrický bojler za příplatek cca 8 000 Kč v ceně (není třeba)
sada čidel za příplatek cca 2 000 Kč v ceně
hadice, silentbloky za příplatek cca 3 500 Kč v ceně
Samozřejmě počítejte s tím, že rozdíly budou i ve výkonu tepelných čerpadel, který je definován parametry COP a SCOP (viz definice zde). Jenže, prodejci a výrobci méně výkonných čerpadel se snaží nedostatky svých produktů „maskovat“ tím, že uvádí jiné než reálné informace o výkonu. Z důvodu eliminace tohoto chování vzniklo celoevropské označení kvality Q, které odděluje poctivé a nepoctivé obchodníky. V případě, že si koupíte tepelné čerpadlo se značkou kvality Q, můžete se spolehnout na to, že:
  • parametry uváděné na čerpadle odpovídaly skutečnosti, což ověřuje registrované technické centrum (v případě České republiky Strojírenský zkušební ústav, s.p. v Brně). V rámci testování podstupuje tepelné čerpadlo i několik pevně stanovených zkoušek
  • dovozce či výrobce poskytoval dostatečnou technickou podporu a zároveň měl vybudovanou servisní síť s reakční dobou do 24 hodin
  • hlavní komponenty byly ve shodě s mezinárodními i národními předpisy
  • akustický hluk tepelného čerpadla za provozu nepřevyšoval stanovenou úroveň
  • tepelná čerpadla byla dodávána s návodem v národním jazyku
  • se na tepelné čerpadlo vztahovala záruka dodávek náhradních dílů nejméně po dobu deseti let
Zároveň na to, aby tepelné čerpadlo dosahovalo minimálních hodnot efektivnosti COP, a to:
  • 4,3 u čerpadel země/voda
  • 5,1 u čerpadel voda/voda
  • 3,1 u čerpadel vzduch/voda
  • 4,3 u čerpadel přímé odpařování/voda
Nyní si pojďme ukázat, jak se liší náklady na vytápění u „drahého“ tepelného čerpadla s topným faktorem 3,3 a topným faktorem 2,6.

Porovnání „drahého“ a „levného“ tepelného čerpadla

Položka

Levné čerpadlo

Drahé čerpadlo

roční spotřeba elektřiny pro výrobu 20 MWh tepla

7 692 kWh

6 060 kWh

roční náklady na elektřinu (2,5 Kč / kWh)

19 230 Kč

15 150 Kč

roční náklady dohřev teplé vody v elektrickém bojleru

600 Kč

0 Kč

celkem

19 830 Kč

15 150 Kč

Při počítané životnosti tepelného čerpadla 10 let se jedná o rozdíl 46 800 Kč, při počítané životnosti tepelného čerpadla 15 let pak o rozdíl 70 200 Kč ve prospěch „drahých“ tepelných čerpadel, tj. tepelných čerpadel s vyšší pořizovací cenou, za kterou ale získáte produkt „all inclusive“, ovšem nižšími provozními náklady.

Publikováno: 27. 03. 2018

Kategorie: Finance

Autor: Nikola Vondrová