Kde a jak mohu zažádat o příspěvek na péči o seniora?

Příspěvek na péči o seniory Příspěvkem na péči o seniory definovaný Zákonem o sociálních službách 108/2006 Sb. se rozumí finanční pomoc poskytovaná ze státního rozpočtu, jež je určena osobám závislým na pomoci rodinných příslušníků, příp. sociálně-zdravotních pracovnic zastupujících organizace zapsané v registru poskytovatelů sociálních služeb. Příspěvek na péči je poskytován seniorovi, jež potřebuje pomoc s každodenními úkony (např. osobní asistence při výkonu hygieny a fyziologické potřebě, dovoz obědů a podávání stravy, oblékání, obouvání, osobní asistence při pohybu apod.) a nebo není schopen provádět mnoho činností, které jsou pro zdravé jedince aktivně účastné sociálního života samozřejmé (např. nákupy, vaření, praní, žehlení, úklid, finanční gramotnost, komunikace s okolím, příp. s úřady apod.). Jaká je výše příspěvku na péči o seniory? Částka příspěvku na péči o seniory se stanoví dle jeho zdravotního stavu posouzeného 10 základními životními potřebami, a to mobilitou, orientací, komunukací, stravováním, oblékáním a obouváním, tělesnou hygienou, výkonem fyziologické potřeby, péčí o zdraví, osobní aktivitou a péčí o domácnost. Rozlišujeme 4 stupně závislosti seniora na pomoci rodinných příslušníků či sociálně-zdravotních pracovnic: • stupeň I (lehká závislost) - neschopnost zvládat 3-4 základní životní potřeby - 800,-Kč • stupeň II (středně těžká závislost) - neschopnost zvládat 5-6 základních životních potřeb - 4.000,-Kč • stupeň III (těžká závislost) - neschopnost zvládat 7-8 základních životních potřeb - 8.000,-Kč • stupeň IV (úplná závislost) - neschopnost zvládat 9-10 základních životních potřeb - 12.000,-Kč Kde lze o příspěvěk na péči o seniora zažádat? Příspěvek na péči o seniora poskytují úřady práce prostřednictvím vyplněného daného formuláře. Na základě formuláře je sociálními pracovníky důkladně ověřen zdravotní stav seniora přímo v jeho místě bydliště a do 2-3 měsíců je zpracováno rozhodnutí o přiznání či nepřiznání příspěvku. Po přiznání příspěvku je vyplacen zpětně od data podání žádosti. V případě akutního zhoršení zdravotního stavu seniora a potřeby péče odborného zdravotního pracovníka nám často nezbývá možnost, než seniora umístit do domova pro seniory či domu s pečovatelskou službou. Rychlé a jednoduché propojení seniorů, jejich rodinných příslušníků či dalších pracovníků v péči o seniory s poskytovateli sociálních služeb pomocí jedné žádosti Vám nově umožňuje online služba Senior Kontakt.

Publikováno: 12. 05. 2014 / Aktualizováno: 12. 06. 2023

Kategorie: Finance

Autor: Nikola Vondrová