Jak využívat v domácnosti obnovitelné zdroje a získat dotaci od státu?

Současná podoba dotačního programu Nová zelená úsporám nenechává nikoho chladného. Mnoho lidí při této příležitosti přemýšlí nad tím, jak by se dalo využít obnovitelných zdrojů energie také v jejich domácnosti.

Fotovoltaika pro rodinné i bytové domy

Fotovoltaická elektrárna napadne asi každého z nás. Jedná se o možnost, jak si pro sebe zajistit elektřinu zcela zdarma, pouze pomocí slunce. Fotovoltaika se tak stará o příliv ekologické energie pro rodinné domy i bytovky. Na střechu mnoha objektů se sluneční elektrárna dá snadno nainstalovat a získává tak nepřetržitě energii ze slunce. Na pořízení jedné elektrárny pro rodinný dům přitom dostanete státní dotaci ve výši několika desítek tisíc korun. Konkrétně až do výše 225 tisíc. To rozhodně stojí za zvážení.

Teplo z odpadních vod

Odpadní vody se ještě v nedávné době rozhodně nestávaly předmětem rozpravy. Dnes je tomu jinak a státní dotace podporují také systémy, které dokáží využít teplo, které vzniká právě při odtoku odpadních vod. Takto získaná energie se vrací zpět do domu, aby zde ohřívala například topení. I tento systém podporuje stát svými dotacemi.

Tepelné čerpadlo

Tepelná čerpadla jsou jednou z možností, jak si zajistit teplo v domě, aniž byste museli spalovat fosilní paliva. Dřevo je sice obnovitelný zdroj energie, ale jeho spalováním se do vzduchu uvolňují spaliny, které znečišťují životní prostředí. Instalace tepelného čerpadla se proto hodí nejen pro novostavby, ale také pro již stávající domy a budovy. I tepelná čerpadla stát ochotně podporuje, a to až několika desítkami tisíc korun na každý projekt.

Dešťová voda

Ještě další dotační program v současné době funguje. Jedná se o využití dešťové a odpadní vody. Nejprve si na pozemek zabudujete nádoby k zachytávání dešťové vody, následně ji využijete k zálivce zahrady, nebo jako užitkovou vodu. Snížíte tak své výdaje za spotřebu vody, a navíc ochráníte přírodu plýtváním pitné vody. V rámci dotačního programu existuje mnoho užitečných projektů.

Publikováno: 30. 08. 2022

Kategorie: Finance

Autor: Nikola Vondrová