Jak vybrat okna, která vám ušetří peníze?

Ať už stavíte nový dům, nebo rekonstruujete stávající, okna budou významnou finanční položkou. Na druhou stranu nová, dostatečně těsnící a kvalitní okna výrazně sníží energetickou náročnou domu a za topnou sezónu ušetříte nemalé peníze. Financovat snížení energetické náročnosti budovy vám mohou pomoci dotace. Kromě dotace na zateplení existuje i dotace na výměnu oken, na kterou dosáhnou všichni, jimž se novými okny podaří snížit měrnou roční potřebu tepla na vytápění domu snížit alespoň o 20 %, přičemž čím vyšší toto procento bude, tím více peněz získáte.

Správná okna udrží teplo uvnitř a hluk venku

Při výběru nových oken se zaměřte na vlastnosti domu a jeho bezprostředního okolí. Nechte si změřit množství venkovního hluku, zvažte povětrnostní podmínky i potřebu bezpečnosti. Materiál oken nehraje až takovou roli, větší vliv má hloubka profilu a zasklení. Čím větší bude stavební hloubka oken, tím lepší tepelnou izolaci poskytnou.

Co značí Uw?

Svou zásadní roli v tepelněizolačních vlastnostech hraje také součinitel prostupu tepla (Uw) celým oknem. Setkat se můžete i s údajem označeným Ug, který značí prostup tepla zasklením, a Uf, který značí prostup tepla rámem. Druhé písmeno vždy označuje anglický výraz, tedy w = window, g = glass, f = frame. Takto si hodnoty můžete lépe zapamatovat. Zatímco standardem u oken jsou hodnoty Uw kolem 1,2 W/m2K, u oken pasivních domů by hodnota neměla přesahovat 0,8 W/m2K. Nejlepší izolační vlastnosti v současné době splňují okna s Uw 0,3 W/m2K. Pro srovnání, stará paneláková okna dosahují hodnoty Uw 3 W/m2K . Čím nižší je tedy hodnota Uw, tím vyšších úspor dosáhnete, je ale třeba počítat i s vyšší počáteční investicí do zpracování rámu a druhu zasklení. Zatímco v zimě řešíme únik tepla, v létě jde spíš o opačný problém – přehřívání interiérů. Řešením mohou být nízkoemisiní skla, která kombinují protisluneční ochranu se skvělými tepelně izolačními vlastnostmi.

Publikováno: 30. 08. 2022

Kategorie: Bydlení

Autor: Nikola Vondrová