Daně

Otázka: Kdy podat daňová přiznání a kdy daně zaplatit? Odpověď: Pokud ne, tak právě Vám je určen tento článek. Ti, kteří si pořídili v roce 2011 nějakou nemovitost (byt, dům, pozemek) museli do 31. 1. 2012 podat daňové přiznání k dani z nemovitosti. Zaplatit musíte nejpozději do 31.5. 2012. Pokud je částka vyšší než 5 000 Kč, můžete ji uhradit ve dvou splátkách. První uhradíte do 31. 5. a druhou do 30. 11. 2012. To samé platí pro daňové poplatníky, jejichž nemovitost slouží k chovu ryb nebo zemědělské činnosti. Daň z převodu nemovitosti platí prodávající nemovitosti a kupující zde vystupuje jako ručitel. Jsou vyjímky, kdy daň platí kupující. Daňové přiznání musíte podat a daň zaplatit do konce třetího měsíce následujícího po měsíci v němž došlo:
  • ke změně vlastnického práva v katastru nemovitostí
  •  bylo vydáno potvrzení o nabytí vlastnictví k vydražené nemovitosti ve veřejné dražbě
  •  nabyla účinnosti smlouva o úplatném převodu vlastnictví k nemovitosti, která nebyla evidována v katastru nemovitostí
  • pokud rozhodnutí nabylo právní moci nebo byla daňovému subjektu doručena listina, která potvrzuje vlastnická práva k nemovitosti
U darovací a dědické daně musíte podat daňové přiznání do 30 dnů od nabytí majetku. Pokud jste od daně osvobozeni ( I. a II. dědická skupina) nemusíte podávat daňové přiznání a nemusíte nic platit. V případě, že nejste osvobozeni od dědické a darovací daně musíte ji zaplatit v zákonem stanovené výši.

Publikováno: 02. 04. 2012

Kategorie: Rady a tipy

Autor: Nikola Vondrová