Rekuperace tepla vám pomůže udržet si marže i v době rostoucích provozních nákladů

Rostoucí ceny energií, materiálů a práce nebezpečně ukusují ze ziskovosti firem. Jak toto řešit? Automatizace možná sníží provozní náklady, ovšem s vysokými počátečními investicemi a navíc, ani firmy instalující roboty dnes nemají dostatek lidí, a tak firmy čekají na „robotické pomocníky“ i několik měsíců. Snížit mzdy zaměstnancům? To dnes opravdu nejde, konkurence by Vám je okamžitě přetáhla. Zbývá tedy buď začít šetřit na kvalitně materiálů, což z dlouhodobého hlediska není vhodné řešení, či se podívat na jednu z nejvýraznějších nákladových položek – energie.

Jednotky rekuperace najdete i v rozvíjejících se zemích

Nejedná se přitom o to, jestli vyměnit dodavatele elektrické energie, plynu či tepla všeobecně. Velké úspory lze dosáhnout tzv. rekuperací tepla, kdy odpadové teplo, které nyní bez užitku vypouštíte do ovzduší, „recyklujete“ a znovu použijete. Firmy na Západě i Východě již pochopily, že je to právě snižování nákladů na energie, co jim pomůže udržet si konkurenceschopnost. Rekuperační jednotky dnes rostou jako houby po dešti v zemích, jako jsou Německo, Francie, Velká Británie, USA, Pákistán, Čína, Japonsko.

Firmy vydělávají i tak, že teplo prodávají domácnostem

Jako velmi užitečná se pak ukázala spolupráce firem s místní samosprávou, kdy velké průmyslové objekty prodávají teplo domácnostem. Rezidenční budovy jsou takto vytápěny teplem z přístavů (Kodaň, Hamburg), datových center (Švédsko, Francie) či vodních nádrží (Švýcarsko). U nás bohužel podobný model není prozatím rozšířený, a tak firmy používají odpadové teplo pro své účely. Úspora může dosáhnout až 50 %, což je opravdu dost. Možnosti využití jsou opravdu bohaté, tj. rekuperační jednotky nejsou doménou restaurací či hotelů, najdete je např.:
  • v dolech,
  • ve vodních nádržích,
  • v administrativních budovách,
  • v místnostech pro řízené kvašení vína,
  • ve sklepech pro zrání sýrů,
  • v serverovnách.
V třísměnném provozu činí návratnost investic i pouze několik měsíců. Majitelé rekuperačních jednotek si pochvalují nejen nižší náklady na energie, ale také zvýšený komfort pobytu v prostorách, kde k rekuperaci dochází. Například hoteliéři a restauratéři oceňují, že teplý vzduch foukaný zpět do místností je očištěn o nadměrnou vlhkost, zplodiny a alergeny. Mezi další výhody instalace rekuperačních jednotek patří:
  • snížení provozních nákladů budov,
  • snížení nároků na instalovaný příkon zdroje tepla,
  • zlepšení pracovního prostředí odvodem tepelné zátěže.
Na výstupu lze získat energii pro „recyklaci“ tepla jak z odpadního vzduchu, tak odpadní vody. Stejně tak, na vstupu lze získat jak teplý vzduch či vodu. Pokud chcete být maximálně profitabilní i v době, kdy jsou marže pod tlakem hned z několika stran, začněte se co nejdříve zajímat o možnosti využití rekuperace ve Vašem podnikatelském provozu.

Publikováno: 28. 01. 2018 / Aktualizováno: 12. 06. 2023

Kategorie: Finance

Autor: Nikola Vondrová