Co je potřeba pro demolici?

Demolice budovy je nevyhnutelná v mnoha případech. Co budete potřebovat vyřídit, než se domluvíte s demoliční firmou na datu odstranění stavby? Podívejte se na přehled informací.

Ohlášení demolice – bude stačit?

V některých případech nemusíte o povolení k demolici žádat a dokládáte pouze ohlášení demolice. Tento dokument je postačující například pro odstranění plotu, malé kůlny na dříví, kurníku a dalších drobných prvků, které nebyly stavěny na základě stavebního povolení. Ohlášení demolice je tak výborný tip pro všechny, kdo se snaží odstranit starý přístřešek a stále přemýšlejí, jaké povinnosti se k tomu vážou. Zde tedy demoliční výměr potřebovat nebudete.

Demoliční výměr pro větší projekty

U budov, které byly stavěny na základě stavebního povolení, je potřeba zajistit demoliční výměr. Podobně jako stavební úřad vydává povolení ke stavbě, postará se také o povolení k demolici. Pokud jsou splněny všechny zákonné podmínky pro demolici stavby, stavební úřad vám vydá toto povolení obvykle do 30 dnů. Jedná-li se o památkově chráněnou stavbu, nebo o stavbu, která sousedí s jinou stavbou, může být potřeba ještě dodat další dokumenty.

Uzavření demolice opět na úřadě

Poté, co si vyřídíte všechny náležitosti na úřadě, již můžete přejít k samotné demolici. Zde si ale musíte hlídat, abyste dodrželi nejen termín demolice, ale také získali potřebné dokumenty o uložení stavební suti. Stavební suť se musí ukládat dle příslušného zákona a třídit tak, aby byla zajištěna maximální recyklace jednotlivých stavebních materiálů.

Proces demolice je opět ukončen na úřadě. Poté, co dodáte stavebnímu úřadu veškerá potvrzení o provedené demolici a doložíte správné uložení stavební suti, je možno demolici ukončit. Budova je následně vymazána z katastru nemovitostí. Jejím zánikem máte opět možnost pozemek využít k eventuálním stavebním činnostem.

Publikováno: 30. 03. 2022

Kategorie: Bydlení

Autor: Nikola Vondrová