Jaké výhody přinášejí certifikace ISO 14001 a 45001?

Pokud společnost obdržela certifikát ISO, znamená to, že splnila náročná kritéria normy vydané Mezinárodní organizací pro normalizaci. Kromě certifikátu kvality (ISO 9001) patří mezi nejrozšířenější také certifikáty pro ochranu životního prostředí (ISO 14001) a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (ISO 45001). Jaké konkrétní benefity přináší?

ISO 14001

Základním záměrem normy ISO 14001 je podpora ochrany životního prostředí a prevence znečišťování. Norma nestanovuje žádné absolutní požadavky na environmentální chování, klade však důraz na dodržování legislativních požadavků týkajících se jednotlivých složek životního prostředí. Základem je identifikace všech možných environmentálních aspektů, které mají vliv na životní prostředí.

Systém environmentálního managementu dle požadavků normy ISO 14001 je určen všem organizacím bez ohledu na obor činnosti nebo velikost. Společnostem, které chtějí aktivně zlepšovat svůj přístup k ochraně životního prostředí a vyhnout se až tisícovým pokutám od České inspekce životního prostředí za nedodržování požadavků legislativy.

Výhody ISO 14001 pro firmu

 • Dodržování legislativních požadavků v oblasti životního prostředí a tím i snížení rizika případné pokuty,
 • celkové posílení stávajícího systému organizace,
 • hospodárnější využití surovin a energií,
 • snížení rizika environmentálních nehod a havarijních stavů,
 • zvýšení podnikatelské důvěryhodnosti pro partnery, investory, peněžní ústavy, pojišťovny, veřejnou správu i širokou veřejnost,
 • jednodušší získání povolení a licencí,
 • získání konkurenční výhody.

ISO 45001

Norma ISO 45001 (dříve OHSAS 18001) je mezinárodně uznávaná specifikace pro posuzování systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Byla vyvinuta v reakci na naléhavý požadavek organizací, podle kterého by jejich systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci mohly být posuzovány a certifikovány. Základním principem je identifikace všech možných rizik na pracovištích a jejich efektivní řízení tak, aby bylo minimalizováno možné poškození zdraví zaměstnanců a s tím související důsledky.

Důraz je kladen na prevenci a předvídatelnost situací nebezpečných pro osoby pohybující se na pracovištích, a to při všech činnostech spojených s fungováním organizace. Je koncipována tak, aby byla slučitelná s normami ISO 9001 a ISO 14001, a aby usnadňovala integraci všech těchto tří systémů v jeden plně funkční celek zvaný integrovaný systém.

Výhody ISO 45001 pro firmu:

 • Prokázání plnění legislativy,
 • posílení image společnosti,
 • minimalizace rizik a důsledků,
 • omezení falešných výskytů nemocí z povolání,
 • možné snížení nákladů spojených s nehodami na pracovišti,
 • zlepšení vztahů se zaměstnanci, veřejností a orgány státní správy,
 • úspory na pokutách.

Publikováno: 25. 06. 2022

Kategorie: Podnikání a práce

Autor: Nikola Vondrová