Fulfillment, aneb e-shopařem v pohodě !

Dříve, než si napíšeme několik slov, proč je fulfillment výhodnou variantou pro provozování e-shopu, zabrusme do slovníku, „seznamky“ i statistik. Volným překladem znamená název služby „uspokojení“, což je slovo velice zajímavé i mnohé vypovídající. V rámci e-komerce se jedná o komplexní řešení a tedy uspokojení ze zajištění potřeb fyzické logistiky prodávaného zboží, z domovské Francie logistique, tedy umění logiky. Ze statistik vyplývá, že stále více majitelů e-shopů využívá možnosti fulfillmentu a zbavují se tak zátěže související s provozem vlastního skladového hospodářství. Tak, úvod máme za sebou a nyní ke konkrétním skutečnostem proč fulfillment šetří čas + starosti, což se = ušetřené peníze! Všichni e-shopaři vědí, že cesta zboží je dlouhá a plná kliček. Zboží, jako obchodní artikl jakéhokoliv e-shopu, je nutné objednat, počkat na dovoz zboží, leckdy se i plně časově přizpůsobit termínu dodávky, zboží převzít fyzicky a účetně, zkontrolovat jeho kvalitu i požadované množství, případně reklamovat dodání i kvalitu, zaúčtovat jeho příjem, rozdělit jej dle skladového systému a držet jej na skladě, dokud nepřijde den D a zboží bude prodáno. Po obdržení objednávky je nutné zboží administrativně i hmotně vyskladnit, vyfakturovat, zkompletovat, zabalit a předat expediční společnosti k doručení, poté je riziko řešení reklamací, vrácení nebo nepřevzetí zboží. Při využití služby fulfillmentu zboží objednáte, o tuto základní obchodní transakci Vás nikdo nepřipraví, ale další kroky již budou navždy jinak, protože se o ně postará společnost, u které si službu objednáte a ponese za ně plnou zodpovědnost. Vámi objednané zboží je dodavatelem přímo převezeno na sklad poskytovatele služby - fulfillmentu, který se postará o veškeré záležitosti spojené s jeho naskladněním. Objednávky vašich zákazníků jsou přímo směřovány do elektronického systému poskytovatele fulfillmentu, který zajistí jejich doručení konkrétnímu kupujícímu. Váš partner současně zajistí a vyřídí kontrolu kvality zboží, vedení účetní a správní agendy skladového hospodářství, pravidelnou inventuru, přepravu i případné proclení zboží a celý Vás sortiment je pojištěn a v rámci skladu hlídán bezpečnostní agenturou. Vy celý proces logistiky a skladování řídíte a sledujete v počítači přes internet a o každém kroku i případném problému jste neprodleně informováni. K ušetřenému času si nyní přidejme i eliminaci starostí souvisejících se zajišťováním smluvních partnerů a podmínek přepravy, nákupu balícího materiálu, provozu skladu od placení pronájmu, přes údržbu a rozvoj skladovacích prostor, po expediční, balící a administrativní činnost. Dalším nezanedbatelným faktem je i ulehčení při řízení lidských zdrojů, a to skladníků, účetní i pomocného personálu. A jak je to tedy s těmi penězi? Jak z výše uvedeného popisu vyplývá finanční úspora je ve snížení nákladů za skladovací prostor, spotřební materiál a mzdy. Samozřejmě i za fulfillment se platí, a to většinou dle parametrů vyskladněných kusů zboží, způsobu balení a dopravy a za účetní a administrativní službu. Ale porovnáním nákladů obou způsobů řešení logistiky, je možné fulfillmentem ušetřit až 60% nákladů na skladovou a distribuční činnost související se zbožím. Uspořený nebo i uškudlený čas, energii, nervy a peníze, pak můžete investovat do realizace dalších podnikatelských záměrů nebo do zábavy jakéhokoliv formátu a rozsahu. Spolehlivý český fulfillment je Fulfillment Dobrý Sklad

Publikováno: 21. 11. 2015

Kategorie: Podnikání a práce

Autor: Nikola Vondrová