Co byste měli promyslet, než si pořídíte ČOV?

Domovní čistírna odpadních vod (ČOV) se během posledních let stala naprosto standardním řešením likvidace odpadních vod. Zatímco v minulosti byla běžná jímková řešení, nyní je v popředí zájmu tato moderní a ekologická metoda čištění.

ČOV si získala pozornost díky vysoké efektivitě a nižším nákladům na provoz. A protože poptávka po těchto zařízeních roste, přirozeně se také zvětšuje nabídka. Nicméně jako na každém trhu, i zde se objevuje množství produktů, které se liší v ceně, kvalitě či náročnosti servisu. Pokud si právě vybíráte čistírnu odpadních vod pro domácí využití, věnujte pozornost několika klíčovým faktorům. Na co byste měli při hledání správného systému hledět především?

​Místo, kde čistírnu postavíte

Domácí čistírny odpadních vod se obvykle instalují na pozemku v bezprostřední blízkosti domu. Nezapomeňte, že by neměla být v blízkosti stromů (resp. kořenů) a ne blíže než 2 metry od hranice sousedního pozemku či v místech, kde parkují automobily (to pouze po patřičných úpravách).

Počet osob v domácnosti

Při výběru domácí čistírny odpadních vod je důležité zohlednit počet lidí, kteří budou zařízení využívat. Kapacita čistírny by měla být dostatečná – poddimenzování se vám může vymstít nedostatečně rychlým rozkladem a s tím souvisejícím zápachem. V horším případě vám nadměrně vytěžovaná ČOV brzy vypoví službu.


​Způsob vypouštění přečištěných odpadních vod

Vyčištěná voda může být vypouštěna zpět do okolí, ale také ji lze znovu využít - třeba pro závlahu zahrady nebo splachování toalet. I po vyčištění se stále jedná o odpadní vodu s obsahem zbytku mikroorganismů, a proto by s ní mělo být nakládáno jako s užitkovou vodou.

​Legislativa

Domovní ČOV si nelze postavit bez kladného rozhodnutí správních orgánů a splnění požadavků na její provoz. Procesem projdete pouze v případě korektně zpracované projektové dokumentace od autorizovaného inženýra vodohospodářských staveb.
​Náklady na pořízení, údržbu a servis

Domácí čistírny odpadních vod se liší v nákladech na pořízení a údržbu. Kromě pořizovací ceny byste proto měli zohlednit i dodatečné a budoucí náklady (včetně těch na případný servis) – vyhnete se tím nepříjemnému zjištění, že vás provoz ČOV stojí více, než s čím jste původně počítali.

Publikováno: 06. 04. 2023

Kategorie: Bydlení

Autor: Nikola Vondrová