Tři druhy nezaměstnanosti z pohledu příčin

Nezaměstnanost v České republice patří v současné době k nejnižším v Evropě. Přesto inflace neustále stoupá a kurz měn se neustále mění. Ve světe je situace trochu jiná, například v USA se míra nezaměstnanosti vrátila na úroveň před pandemií covidu-19, čímž kurz dolar začíná posilovat. Obyvatelstvo země se z pohledu nezaměstnanosti dělí na ekonomicky aktivní a ekonomicky neaktivní. Do druhé kategorie spadají ti, kdo nevykonávají žádnou ekonomickou činnost a ani ji aktivně nevyhledávají (děti mladší 15 let, senioři apod.). Jako nezaměstnaní se označují ekonomicky aktivní obyvatelé, kteří nejsou zaměstnaní ani OSVČ, avšak aktivně hledají práci a jsou schopní do ní nastoupit nejpozději do 14 dnů.

Jaké druhy nezaměstnanosti existují?

Existují tři základní druhy nezaměstnanosti. Prvním je frikční nezaměstnanost, která existuje z důvodu určitého času nutného k vyhledání nové pracovní pozice. Spadají sem pracovníci, kteří opustí své místo nebo dostanou výpověď a do nové práce nemohou nastoupit okamžitě, studenti hledající práci po ukončení studia nebo sezónní pracovníci (např. pracovníci v zemědělství). Strukturální nezaměstnanost vzniká z důvodu strukturálních změn, tedy útlumu některých odvětví a expanzi jiných. Pracovníci ze zanikajících odvětví nemusí mít potřebnou kvalifikaci, aby se uchytili na jiných pozicích a je nutná jejich rekvalifikace nebo přestěhování do jiného kraje. Stejně jako u frikční nezaměstnanosti, i zde platí, že v souhrnu jsou v ekonomice volná pracovní místa a jejich obsazení je jen otázkou času. Cyklická nezaměstnanost úzce souvisí s cyklickým vývojem ekonomiky. Pokud klesá hrubý domácí produkt (produkuje se menší množství zboží a služeb), stoupá nezaměstnanost. Tato nezaměstnanost je z hlediska ekonomiky nejhorší, jelikož zasahuje všechna odvětví. Nepřímo vyplývá z poptávky po zboží a službách – snížená poptávka znamená, že výrobci musí snížit produkci.

Publikováno: 30. 08. 2022 / Aktualizováno: 12. 06. 2023

Kategorie: Podnikání a práce

Autor: Nikola Vondrová