Rusňákova investiční skupina DRFG stále na vzestupu

Investiční skupinu DRFG založil v roce 2011 úspěšný brněnský podnikatel a vizionář David Rusňák. Od té doby tato společnost neustále roste. Ke konci roku 2017 skupina ovládala celková konsolidovaná aktiva téměř ve výši 4,5 mld. korun. Vzhledem k neustále pokračujícímu rozvoji očekává DRFG významný růst celkových aktiv i letos. V oblasti nemovitostí byly dokončeny rozpracované akvizice komerčních projektů. Oblast telekomunikací se i letos zaměřila na konsolidaci poskytovatelů internetového připojení. Právě oblasti nemovitostí a telekomunikací jsou klíčovými segmenty, které v roce 2018 tvořily přes 3/4 obratu skupiny. Předpokládaný obrat meziroční nárůst je o +75 %.

Finanční služby ve skupině DRFG

O fondy a dluhopisy DRFG je stále větší zájem zejména proto, že tato společnost investuje do tuzemského trhu a nevyvádí peníze za hranice. Investiční skupina DRFG vidí ve finančních službách jednu z klíčových oblastí, a i v nadcházejících letech do ní chce investovat. V řadách této investiční společnosti jsou špičkoví odborníci z oblasti finančně analytických oborů, finančního práva a s rozsáhlými zkušenostmi z distribuce finančních služeb. Tato synergie mezi oblastmi přináší zcela zásadní přidanou hodnotu ve finančních službách. Investiční skupina je zaměřena zejména na finanční služby spojené s investováním.

Nemovitostní fond DRFG

Za rok 2017 došlo v nemovitostním fondu ke zhodnocení 5,17 % a více než 10 000 klientů už společně s DRFG investovalo do finančních produktů a využívá dluhopisy, na které jsou velmi dobré recenze. Bez diskuze se dá konstatovat, že jde o velmi úspěšnou společnost. Společnost DRFG Real Estate s.r.o. se zaměřuje zejména na investice do nemovitostí s vysokou a dlouhodobou perspektivou v České republice. Od roku 2014 se do portfolia zařadilo mnoho retailových ploch, výrobních, administrativních i skladovacích prostor i kanceláří. DRFG Real Estate se také aktivně podílí i na správě získaných nemovitostí a strategii jejich rozvoje za účelem co nejvyššího zhodnocení.

Publikováno: 10. 12. 2018

Kategorie: Finance

Autor: Nikola Vondrová