Jak správně napsat seminární práci?

Psaní seminární práce není vždy jednoduché, a to především v případě, že se chystáte na svou prvotinu. Ale nebojte se. Pokud dodržíte základních pravidel, nakonec vše zvládnete poměrně snadno. V tomto článku najdete několik důležitých tipů a postřehů, které vám napomůžou k lepšímu výsledku. 

Pokud nevíte, jak na vypracování seminární práce a nepomůže vám ani tento článek, obraťte se na profipodklady.cz a nechte si vypracovat kompletní podklady.

Úvod

Úvod seminární práce je důležitý, protože určuje první dojem, který si čtenář o vaší seminární práci udělá. Proto mu věnujte dostatečnou pozornost. Dodržujte následující klíčové body:

 • Úvod by neměl překračovat 0,5 – 1 normostranu. Dodržujte formální úpravu podle doporučení školy a rozdělujte text na odstavce pro lepší čitelnost.
 • Popište hlavní problém nebo objekt, kterým se ve své práci zabýváte. Tento popis by měl být napsán srozumitelným jazykem, aby mu rozuměla i laická společnost.
 • Nebojte se použít volnější styl, což znamená vyhnout se příliš formálnímu tónu. Cílem je zaujmout čtenáře a přimět ho k dalšímu čtení.
 • Úvod je částí, kterou si přečte téměř každý, a proto si dávejte záležet na kvalitě. Správně sestavený úvod zajistí, že čtenář bude motivován číst dále.

Tip: Profipodklady využijete i v případě, že seminárku zvládnete sami. Nabízí totiž využití pomoci při vypracování rigorózní práce.

Jádro 

Jádro práce je rozděleno na teoretickou a praktickou část a obě mají svůj specifický účel.

Teoretická část by měla obsahovat stručnou analýzu relevantní literatury:

 • Nastudujte více literatury a vyberte ty nejdůležitější aspekty spojené s vaším tématem.
 • Každá informace musí být řádně citována a parafrázována. Přímé citace využívejte opatrně.

Praktická 

Praktická část by měla prezentovat vaše vlastní názory a přístup k probírané problematice. 

 • Představte vlastní pohled na danou problematiku a věnujte se návrhu na řešení problému.
 • Dbejte na to, abyste se neodchýlili od zadání a věnovali se pouze tématu, které vám bylo přiděleno.

Závěr 

Závěr má za úkol shrnout klíčové body a poskytnout čtenáři jasný náhled na dosažené výsledky.

 • Znovu uveďte cíl, který byl stanoven v úvodu seminární práce.
 • Popište, zda se vám podařilo stanoveného cíle dosáhnout a jaké prostředky jste k tomu využili.
 • Závěr by měl také obsahovat autorovu vizi do budoucna týkající se dané problematiky a také zdůraznit přínos práce.
 • Používejte jednoduché věty a uvolněnější styl psaní, abyste zůstali srozumitelní a čtenářsky přívětiví.

Pamatujte si, že každá část seminární práce by měla být napsána pečlivě a s důrazem na detaily. 

Publikováno: 16. 11. 2023

Kategorie: Rady a tipy

Autor: Jana Novotná